Двубоят между Ахил и Хектор – двете страни на елинското бъдеще (конспект за тема)

29 ное 2007
·
5
·
1,140
·
239
·
123
·
4

Героите на Омир от епическата поема „Илиада” от древността до днес не сазагубили обаянието си, вълнуват съвременния човек, събуждат чубство на привързаност към всичко човешко и пораждат вяра в съвършенството на човешката природа.
 

Гневът на Ахил – движеща сила в героичния свят на “Илиада”

10 дек 2007
·
5
·
767
·
262
·
110

1. Увод - Старогръцката литература е най – древната европейска фор- ма на словесно изкуство . Прекрасната Омирова творба “Илиада “ се явява кул- турен паметник , съхраняващ характерните за една историческа епоха пробле- ми ; една епоха изпълнена с войни.
 

Прикованият Прометей

21 дек 2007
·
5
·
1,381
·
350
·
256

Тези, които твърдят, че знаят какво е съдържанието на Есхиловия театрален опус върху мита за Прометей, са големи смелчаги. Защото до нас е достигнал изцяло само текстът на “Прикованият Прометей”, а пък е имало и още две части - “Прометей Огненосец” и...
 

Родът и проклятието на личния избор в "Едип цар"

10 дек 2008
·
5
·
574
·
118
·
92

Античната идея за Съдбата (Fatum) е намерила най- силен израз в Софокловата трагедия “Едип цар”. Мъдрият “баща на трагедията” дава едно философско разрешение на вледеняващия ужас, с който неумолимата Съдба следи човека при всяка негова крачка:...
 

Прекрасният свят върху щита на Ахил

01 фев 2009
·
5
·
891
·
146
·
238

Най-пъл­на кар­ти­на на мир­ния жи­вот на древ­ни­те ели­ни Омир пред­ста­вя в XVIII пе­сен на по­е­ма­та „Илиа­да". В нея е от­ра­зен жиз­нен мо­дел с го­ля­ма прив­ле­ка­тел­на си­ла, яр­ко кон­трас­тен на вой­на­та. Изоб­ра­зен е вър­ху щи­та на Ахил.
 

Омировата "Илиада"

06 юни 2007
·
5
·
1,196
·
330
·
162
·
2

Митологична основа на епоса за Илион. Сюжет. Структурно-композиционни особености на епоса...
 

Антигона - трагедия за силната и непреклонна личност

30 мар 2006
·
5
·
738
·
6,678
·
1,828
·
23

Антигона-трагедия за силната и непреклонна личност - интерпретативно съчинение.
 

Героите на "Илиада" - епически герои

17 апр 2006
·
5
·
828
·
1,805
·
450
·
12

В центъра на изображението в поемите на Омир стои човекът. Събитията се пречупват през съдбата на инди¬вида. В митологичен култ са издигнати героите — оли¬цетворение на народната сила.
 

Човешкия характер- трагична съдба за героя (Софокъл- "Едип цар")

17 фев 2007
·
5
·
1,431
·
804
·
275
·
5

Драматургията на Софокъл, появила се през V в. пр. Хр., художествено интерпретира от нова творческа позиция пробле­ма за човека и съдбата.
 

Двубоят между Ахил и Хектор - епически героизъм и човешка доблест

07 май 2007
·
5
·
1,346
·
1,423
·
890
·
3

Омир възпява воинската чест и доб­лест на Ахил и Хектор в XXII песен на „Илиада”, която е кулминационен връх в развитие на епическото действие. Два­мата герои влизат в единоборство.
1 2 3 4 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Старогръцка литература с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент